• Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 23-i ülése.

  Napirendi pontok:
  01_Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
  02_Interpellációk
  03_A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata
  04_A képviselő-testület 2020. évi munakterve
  05_A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30-2013.(XII.06.) önkormányzati rendelet módosítása
  06_Az építményadóról szóló rendelet módosítása
  07_Közterület használati díjak felülvizsgálata
  08_Gyermekjóléti rendelet módosítása
  09_Intézmények 2020. évi szolgáltatási díjainak megállapítása
  10_Közterületek elnevezésének felülvizsgálata
  11_A 13-2019.(I.31.) és a 69-2019.(V.08.) határozatok hatályon kívül helyezése
  12_Együttműködési megállapodás megkötése a mindennapos testneveléssel összefüggő létesítményhasználati támogatással kapcsolatban
  13_Szentes Város Önkormányzata képviseletének ügye a Szentesi Helyi Akciócsoport Egyesületben
  14_Szirbik Imre juttatásának megállapítása
  15_Pályázat jóváhagyása elnyert WIFI4EU pályázatról
  16_Ipari Parkban ingatlanok értékesítéséről szóló 115-2019.(VI.27.) határozat módosítása
  17_Önkormányzati bérlakás közérdekű célból történő bérbeadása
  18_A 45.számú országos közút városon átmenő szakaszának területeit érintő tulajdonjogok rendezése
  19_Ökoturisztikai célú LEADER pályázat saját forrás növelése
  20_Cafeteria éves keretösszeg jóváhagyása Szentes város polgármestere részére