• Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
 • Képviselői eskütétel
 • A képviselő-testület Városrendezési-, Fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága tagságának kiegészítése
 • A város különböző részein lévő telkek, ingatlanok értékeinek meghatározása, a lejárt értékesítési árak újbóli meghatározása
 • A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 • Beszámoló a Sportközpont vezetőjének 5 éves munkájáról
 • Állattartásról szóló rendelet megalkotása
 • A szociális ellátásokról szóló rendeletek módosítása
 • 2019. évi költségvetés támogatási igény indoklása (Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
 • Szentes város közterületi játszótereinek felülvizsgálata és a fejlesztés lehetősége
 • Hungerit – településrendezési eszközök módosítása, kiemelt fejlesztési terület
 • Állásfoglalás a Szentesi Művelődési Központ és a Koszta József Múzeum összevonása tárgyában
 • A Szentesi Sport- és Üdülőközpont NKft ügyvezetői megbízása